Zelfstandige zonder vennootschap? Bouw extra aanvullend pensioen op met een POZ

Tot nu konden zelfstandigen in een eenmanszaak alleen een aanvullend pensioen opbouwen via een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen). Hoewel fiscaal bijzonder aantrekkelijk, levert zo’n VAPZ vaak niet voldoende spaargeld op voor een mooie oude dag. Zelfstandige bedrijfsleiders krikken hun aanvullend pensioen sinds jaar en dag op via de IPT (individuele pensioentoezegging). Maar die was - en blijft ook in de toekomst - exclusief voorbehouden voor zelfstandigen met een vennootschap. Zelfstandigen zonder vennootschap krijgen in de loop van 2018 een ander pensioenvehikel ter beschikking: de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen of POZ.

Komt u in aanmerking?

Een POZ kan onderschreven worden door zelfstandigen in hoofd- of bijberoep die minstens drie jaar bezig zijn en een belastbaar inkomen van minstens 13.550,5 euro per jaar hebben.

Wat is uw voordeel?

De premies die u in een POZ stort, leveren u een fiscaal voordeel op van 30%. U krijgt die belastingvermindering alleen als uw totale pensioenopbouw (incl. VAPZ) onder de 80% blijft van uw wettelijk pensioen.

Welke taksen betaalt u?

U betaalt een premietaks van 4,4% op de POZ-premies en een belasting van 10% (+ gemeentebelasting) op het eindkapitaal. U bent ook een RIZIV-bijlage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2% verschuldigd.

Wanneer is een POZ interessant?

U kan hoogstens 8,17% van uw jaarinkomen in een VAPZ storten (of maximaal 9,4% in een sociaal VAPZ). Hebt u ook de andere aanvullend-pensioenmogelijkheden zoals pensioen- en langetermijnsparen benut en blijft er nog financiële ruimte over, dan kan een POZ voor u interessant zijn. Hebt u nog geen VAPZ, dan raden wij u aan om dat eerst op te starten, vóór u aan een POZ denkt.