Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Binnenkort verplicht voor heel wat bedrijven in de bouwsector

Vanaf 1 juli 2018 zullen ook aannemers, ingenieurs, schilderbedrijven, elektriciens … een verzekering moeten afsluiten voor hun 10-jarige aansprakelijkheid. Tot nu toe was dit enkel een verplichting voor architecten.

Tot nu toe waren binnen de bouwsector enkel architecten wettelijk verplicht om hun 10-jarige aansprakelijkheid af te dekken via een verzekering. Daar komt binnenkort verandering in. Vanaf 1 juli 2018 zullen ook aannemers, ingenieurs, schilderbedrijven, elektriciens … zo’n verzekering moeten afsluiten.

 

Bij het begin van de zomervakantie wordt immers de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat van kracht. Deze wet, die ook wel de wet-Peeters genoemd wordt, maakt een einde aan de situatie waarin enkel architecten verplicht waren zich te verzekeren. Het feit dat andere partijen in het bouwproces niet verplicht waren/zijn om zich te verzekeren, hield volgens het Grondwettelijk Hof een discriminatie in. Deze wet-Peeters maakt daaraan een einde.

 

Betere bescherming van de consument

Met de nieuwe regelgeving beoogt de wetgever een betere bescherming van de consument, bijvoorbeeld wanneer een aannemer failliet zou gaan. Voor alle duidelijkheid: de verplichte dekking geldt enkel voor gebouwen die hoofdzakelijk voor particuliere bewoning bestemd zijn in België. Bovendien moet het gaan om gebreken die de stabiliteit en soliditeit van de gesloten ruwbouw aantasten (met inbegrip van de waterdichtheid).

 

Op de architect rust de verplichting om vooraf te controleren of een werf verzekerd is.

 

De nieuwe wet brengt ook een zeker risico met zich mee. In het verleden konden gedupeerden zich bij een geschil exclusief tot de architect richten. Binnenkort kunnen ze meerdere partijen aanspreken, met het risico op onderlinge discussies en conflicten.

 

Ben je als zelfstandige actief in de bouw?

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij bekijken samen met jou hoe we best aan jouw verzekeringsverplichting kunnen voldoen. Stel dit niet uit, want wie vanaf 1 juli 2018 niet verzekerd is, riskeert een stevige boete.

 

Je moet trouwens kunnen aantonen dat je verzekerd bent. Zo dien je een verzekeringsattest te bezorgen aan de architect en de bouwheer vooraleer je aan de werken mag beginnen. Als de bouwheer een krediet onderschreven heeft voor de werken, dan moet hij dit attest aan zijn kredietinstelling doorgeven.