U en uw pensioen

De pensioenproblematiek treft ieder van ons. Het is dan ook belangrijk om naast het wettelijk pensioen te zorgen voor alternatieven. Hieronder vindt u het aanbod voor zowel particulieren als zelfstandigen.

Pensioensparen – De Beste spaarformule bij uitstek als werknemer

Pensioensparen – De Beste spaarformule bij uitstek als werknemer

30% fiscaal voordeel
Voor 80 euro sparen in de maand bespaar je jaarlijks 288 euro aan belastingen. Bovendien heeft het pensioensparen ook de meest voordelige eindtaxatie. Indien het contract voor uw 55ste is afgesloten wordt u eenmalig belast op uw 60ste verjaardag aan 8%.

Bovendien heeft de staat ook de premietaks van 2% laten vallen.

Sinds 2018 is er ook een tweede formule waarbij je jaarlijks 1.230 euro kan sparen aan een belastingvoordeel van 25%.

Vroeg beginnen loont:
Vroeg begonnen is half gewonnen aangezien je dan een “sneeuwbaleffect” creëert. Dit wil zeggen dat je intrest verkrijgt op uw intresten en zo uw kapitaal aanzienlijk ziet aangroeien. Zie hieronder het voorbeeld als je op 25 jaar begint met 100 euro te sparen zorgt het sneeuwbaleffect dat uw 48.000 euro gestort kapitaal aangroeit tot 148.856 euro!

Pensioensparen, vroeg beginnen loont

Voorbeeld*:
Starten op 25j aan 1.75% rendement heb je op 65 jaar een kapitaal van 55.509,87 euro gespaard
Starten op 45j aan 1,75% rendement heb je op 65 jaar een kapitaal van 23.536,48 euro gespaard

*Voorbeeld is op basis van algemene gegevens, de werkelijkheid kan hiervan afwijken

Lange Termijnsparen - Hypothecair krediet afbetaald? Dan is dit de oplossing bij uitstek!

Lange Termijnsparen - Hypothecair krediet afbetaald? Dan is dit de oplossing bij uitstek!

Na jaren afbetalen is de woning eindelijk volledig van u? Het volgende jaar zal u dit gevoelig merken in uw belastingaangifte.

Nu uw lasten betrekkelijk minder geworden zijn kan u beslissen om een deel te sparen binnen de tak langetermijnsparen. Ook hier geniet u een belastingvoordeel van 30% (+ gemeentelijke opcentiemen)

U kan dit contract afsluiten tot en met uw 64ste leeftijd en moet minimaal 10 jaar lopen.

De taxatie is ook hier enorm interessant. U betaalt een verzekeringstaks op de premie van 2% en vervolgens betaalt u, indien het contract is afgesloten voor de 55ste verjaardag, een eenmalige eindtaxatie van 10%.

Dit alles weegt niet op tegen het enorme belastingvoordeel alsook het rendement dat u mogelijks kan bereiken met uw plan.

VAPZ – Meest interessante spaarformule voor zelfstandigen

VAPZ – Meest interessante spaarformule voor zelfstandigen

U denkt nog lang niet aan uw inkomsten na uw professionele loopbaan?
Met een gemiddeld pensioen voor zelfstandigen van 1.300 euro zal u uw huidige levensstandaard niet kunnen aanhouden. Begin dus beter vandaag dan morgen zelf te sparen voor uw pensioen.

U bepaalt zelf het bedrag van uw stortingen gebaseerd op uw referentie inkomen met een plafond van 3.187,04 euro per jaar.

Tot 65% terugbetaald kan dat?
Ja dat kan, door het dubbel belastingvoordeel kan je inderdaad een maximum van 65% belastingvoordeel genieten. Enerzijds heb je een sociaal voordeel doordat de stortingen van uw inkomen worden afgetrokken worden uw sociale bijdragen op een lager bedrag berekend. Anderzijds is het een beroepskost die aftrekbaar is aan marginaal tarief.

Wat met de Kosten/ taksen?
Ook hier is de overheid enorm gul geweest aangezien ook hier geen premietaks verschuldigd is. Anderzijds is er op einddatum een taxatie die het meest voordelig is van alle pensioenoplossingen.

U betaalt:

  • RIZIV-bijdrage van 3,55 %
  • Solidariteitsbijdrage van 0 % - 2 %
  • Fictieve rente op het pensioenkapitaal zonder de winstdeling
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Individuele Pensioentoezegging (IPT)