Sparen in fondsen met regelmatige bedragen: het beste van twee werelden

De rendementen op spaarrekeningen zijn de voorbije jaren sterk gedaald, en tot op heden zijn er geen vooruitzichten op rentestijgingen.  Beleggingsfondsen bieden daarop een antwoord, en zijn met voldoende risicospreiding voor de meeste mensen een perfecte oplossing om de inflatie te verslaan en een rendement te halen uit hun bestaande en nieuwe spaargelden.

Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds is een verzameling van gelden van verschillende investeerders, die hun gelden in dat fonds laten beheren door een (groep) fondsenbeheerders. Die beheerders krijgen een reeks regels opgelegd van de investeerders (zoals bij voorbeeld: 'maximaal 30% in aandelen beleggen). Afhankelijk van de regels die de beheerders moeten volgen spreken we dan van een type fonds, zoals een defensief of dynamisch fonds. 

Wat is het beleggingsrisico?

Het risico hangt in eerste instantie af van het type fonds, zo zal een dynamisch fonds meer koersschommelingen kennen dan een defensief fonds.

Met een beleggingsfonds hangt jouw rendement dus af van de resultaten van het fonds, of met andere woorden hoe goed de fondsbeheerders de gelden beheerd hebben. Doet het fonds het goed, dan mag jij rekenen op een mooie opbrengst. Maar vallen de resultaten van het fonds wat tegen, dan is jouw rendement een stuk minder. Daar ligt ook precies het zgn. beleggingsrisico.

Hoe verklein je dat beleggingsrisico?

Je beschikt over verschillende manieren om dat beleggingsrisico te verkleinen.

We houden rekening met jouw beleggingsprofiel

Eerst en vooral stellen wij voor jou een beleggingsprofiel op. Vervolgens raden wij jou fondsen aan die bij je profiel passen. Heb je een eerder defensief profiel, dan zullen wij je één of meerdere fondsen voorstellen met een lage risicoklasse. Is jouw profiel dynamisch, dan kan je investeren in fondsen met een hogere risicoklasse.

Regelmatig kleinere bedragen storten

Een tweede manier om het beleggingsrisico te verlagen, is het spreiden van de premiebetalingen. Daarmee zit je timing altijd juist.

  • Daalt de waarde van het fonds, dan krijg je de volgende maand meer eenheden voor hetzelfde bedrag. Je koopt dus goedkoper in en verhoogt je winstpotentieel.
  • Stijgt de koers van het fonds, dan verhoogt ook je rendement.

Spreiden moet je altijd doen

Uiteraard is je beleggingen spreiden een must-do. Zoals het gezegde luidt, leg je best niet al je eieren in dezelfde mand. Daarbij gaat het niet enkel over het spreiden van je investeringen over meerdere fondsen, maar ook over verschillende financiële producten en activa: spaarrekeningen, beleggingsfondsen, pensioenplannen, vastgoed …

Voor wie?

Vaak wordt er bij beleggingsfondsen echter van uitgegaan dat je meteen een groot bedrag moet investeren. Dat is helemaal niet zo. Het is perfect mogelijk om regelmatig kleinere bedragen (bijvoorbeeld 50 of 100 euro per maand) te storten in een beleggingsfonds.

Van zodra je beslist om een bepaald deel van inkomen te sparen voor 'later', met minstens een beleggingshorizon van drie jaar, kan het voor jou interessant zijn om te kiezen voor beleggingsfondsen.

Wil je meer weten?

Heb je nog vragen over beleggen met regelmatige premies? Of wil je graag een concreet voorstel voor jouw spaargeld? Neem dan meteen contact met ons kantoor voor een afspraak.