Info center

Gedragsregels

Toezichthoudende overheid:

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Toezichthoudende autoriteit kredieten:

FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie

Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel

Telefoon : 0800/120.33

https://meldpunt.belgie.be/

Buitengerechtelijke klachtenregeling:

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen  :
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. :  02/547.58.71
Fax :  02/547.59.75
info@ombudsman.as
www.ombudsman.as.”

Noodnummers

Brandweer
100
Politie
101